Privacy Policy

Deze site gebruikt WordPress en daarbij dus waarschijnlijk ook cookies, maar buiten dat, niet. De webmaster kijkt wel eens in de log files, om te kijken of er warme belangstelling is voor de site of om een soort leesbevestiging te krijgen van verzonden e-mail.